Ryhmäpuutarha-alueen järjestyssäännöt


Ryhmäpuutarhan yleinen vuokra-alue on avoinna kaikille 1.5. - 30.9. kello 7-21.

Mökkiä saa käyttää jatkuvaan, vakituiseen asumiseen ainoastaan 1.5. - 30.9. välisenä aikana.

Uusista rakennushankkeista tulee tehdä anomus yhdistyksen hallitukselle ennen rakennustöiden aloittamista. Rakentaminen ja mökin peruskorjaukset edellyttävät useimmissa tapauksissa myös Oulun kaupungin myöntämän rakennusluvan.


Sivullisten liikkuminen ja oleskelu puutarha- ja viljelyspalstoilla on kielletty.


Koiria tai kissoja tai muita kotieläimiä ei saa pitää irrallaan yleisillä alueilla ja niiden tekemät jätökset on korjattava pois.


Yleisiä istutuksia ei saa turmella. Kaikenlainen ilkivalta alueella on kielletty.


Palstojen hoidossa (aidat, puut jne.) on noudatettava yhdistyksen antamia ohjeita.


Vain puutarhajätteet saa kompostoida avokompostorissa. Muut jätteet on vietävä niitä varten osoitettuihin keräysastioihin. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava jätelakia ja kaupungin viranomaisten ja yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita. Katso tarkemmat ohjeet Palstalaisen oppaasta.


Moottoriajoneuvoilla ajo alueella on sallittu vain huolto-, sairaus- ja invalidiajon kohdalla. Yhdistyksen hallitus voi anomuksen perusteella sallia tilapäisen pysäköinnin sairauden tai vamman johdosta kuitenkin niin, että pelastustiet pysyvät avoimina.

Suurin sallittu ajonopeus alueella on 20 km/tunnissa.

Pysäköinti on sallittu vain sitä varten varatuilla alueilla.

Moottoriajoneuvojen pesu ja huolto alueella on kielletty.

Matkailu-auto tai -vaunu voidaan pysäköidä yläparkille osoitetulle paikalle muutamaksi vuorokaudeksi.


Kovavauhtinen pyöräily on kulkuväylillä kielletty. Pyöräilijöiden tulee noudattaa suurta varovaisuutta jalankulkijoita kohdatessaan.


Äänekäs ja häiritsevä esiintyminen, rakentaminen sekä koneiden ja äänentoistolaitteiden voimakastehoinen käyttö on kielletty kello 22-7.

Alueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka savulla, hajulla, melulla tai muulla tavalla häiritsee ympäristöä.

10§
Näiden järjestyssääntöjen noudattamista valvoo yhdistyksen hallitus tai sen määräämät henkilöt.