Toimihenkilöt

Toimintakausi 1.4.2023 - 31.3.2024

PUHEENJOHTAJA
Niina Ailovuo, palsta 78
puh. 041 454 9905

VARAPUHEENJOHTAJA
Seija Jalagin, palsta 32
puh. 040 778 9021
s-posti: seija.jalagin(a)oulu.fi

SIHTEERI
Timo Karsi (toistaiseksi)

ISÄNTÄ

PUUTARHATALKOOVASTAAVA JA MARKETA-VASTAAVA
Tiina Wahlroos, palsta 65
puh. 046 9486 700
s-posti: wahlroos.tiina(a)gmail.com

RAKENTAMISVASTAAVA JA LAITURIVASTAAVA
Timo Karsi, palsta 34
s-posti: timo.karsi(a)gmail.com

KEITTIÖVASTAAVA, toimintakausi 28.6.2020 - 31.3.2021
Marja Vaaramo, palsta 72
puh. 041 538 7999
s-posti: vaaramomarja(a)outlook.com

SÄHKÖVASTAAVA
Tarja Parpala, palsta 73, puh. 040 733 8092 (1.4.2024 alk.)
Erkki Ahlqvist, palsta 132, puh. 040 548 0851

ALUETYÖNTEKIJÄ

VAPAA-AJAN TOIMIKUNTA
Nina Ailovuo
Tiina Kotipalo
Merja Karsi
Aino Penttinen
Arto Penttinen
Seija Väliaho
Tiina Wahlroos

TIEDOTTAJA
Kaisa Ojanperä, palsta 101
puh. 040 8477 323
s-posti: kaisa.ojanpera(a)gmail.com